Defenzivní jízda

Kurz defenzivní jízdy je zaměřen na bezpečnou jízdu v běžném provozu a na techniku předcházení vzniku nebezpečných situací na silnicích.
Poptat DEFENZIVNÍ JÍZDY

Vozidlo:
Vlastní

Délka kurzu: 
Na míru

Konání: 
V provozu

Typ kurzu:
Vzdělávací

Cíleně předchází riziku vzniku škod

Seznámení řidičů s využitím bezpečnostních systémů vozidla a s klady i zápory jízdy, které mohou nastat v reálném provozu.

Cílem jízdy je identifikovat zlozvyky každého řidiče a změnit je na návyky správné, naučit řidiče jezdit bezpečně, a hlavně umět včas předvídat, minimalizovat následky krizových situací a být schopni na ně reagovat.

Autodrom vysoké mýto - slalom

Defenzivní jízda

TEORIE
Při teoretické části jsou podrobně rozebírány techniky a stanovená pravidla. Jak minimalizovat potenciální vznik dopravní nehody, včetně toho, jak dosáhnout praktického využití těchto zásad.

PRAXE V PROVOZU
Praktické jízdy probíhají v reálném silničním provozu, kdy se vyhodnocuje chování a reakce řidiče na vzniklé situace, především za hustého městského provozu. Na závěr dostane každý účastník hodnocení v elektronické podobě, kde se dozví, do jaké míry se mu podařilo uplatnit teoretické znalosti načerpané během teoretické části kurzu defenzivní jízdy.

Co vás na kurzu čeká?

 • Teorie defenzivní jízdy
 • Konkrétní příklady defenzivní jízdy
 • Správné a nesprávné návyky při řízení
 • Psychologie člověka reakce na podněty při zátěži
 • Jízda v reálném provozu
 • Závěrečné hodnocení instruktora

Defenzivní jízda v praxi:

 • Úkony před jízdou: seřízení sedačky, zpětných zrcátek, použití bezpečnostního pásu, aj.
 • Dodržování rychlostních limitů
 • Dodržení bezpečné vzdálenosti
 • Ovládání vozidla: držení volantu, řazení rychlostních stupňů
 • Sledování zpětných zrcátek
 • Styl jízdy: jízda křižovatkou, řazení do jízdních pruhů, předjíždění, směrovky, aj.

Poptávka

Basic form