Autoklub Karosa

Historie

Autoklub vznikl velice brzy po vzniku Autoklubu republiky Československé. Sdružoval původně všechny zájemce o motorismus, později i závodníky a činovníky v různých motoristických disciplínách. Mezi jeho členy byli především majitelé motocyklů a automobilů. Ti se sdružovali za účelem výměny zkušeností, nápadů na vylepšení stavu svých vozidel. Sportovci soutěžící v motocyklových disciplínách si vyměňovali zkušenosti v závodech na silničních okruzích, terénu, akrobacii a ploché dráze malých motocyklů. Dále to byli závodníci a pořadatelé závodů motokár (původně od r. 1961 na náměstí jako závod zvaný Vysokomýtský čtverec, později od r. 1976 na autodromu), závodů automobilů do vrchu, automobilových orientačních soutěží, sprint motocyklů i automobilů na 1/4 míle. Výčet všech činností byl a je doposud velice obsáhlý.

Od r. 1950 do roku 1989 byl klub součástí Svazarmu, v r. 1990 se přihlásil opět k nově obnovenému Autoklubu Československé republiky, ze kterého po rozdělení Československa vznikl Autoklub České republiky, jehož součástí je náš klub dodnes.

Sídla klubu

Sídlem Autoklubu byly většinou klubovny v restauračních zařízeních, jako např. Hotel Kobylka, po vzniku Svazarmu dům vedle již zaniklé restaurace Pošta, v domě Na střelnici, po zániku okresu Vysoké Mýto převažovala pouze klubová činnost se snahou o možnost získání a využití svépomocných dílen pro drobné opravy a to v Šemberově ulici, u Bláhů v ul. Českých bratří. Od r. 1977 se činnost soustředila do buněk na nově vzniklém autodromu, kde klub získal v r. 1990 halu a od r. 1993 je sídlem klubu vlastní objekt na autodromu, č. p. 45, které je veřejnosti známo spíše jako věž časoměřičů. Zde je také jedna z učeben, které slouží k výuce řidičů absolvujících kurzy bezpečné jízdy. Ty jsou pořádány od r. 1998 na několika pracovištích.

Současnost

V současné době se počet členů klubu stabilizoval a pohybuje se kolem 80 členů. Hlavní náplní klubu je pořádání motoristických závodů pro mládež v Kartingu, Supermotu, Miniracingu a Automobilovém slalomu. Autoklub Karosa se věnuje i nemotoristickým soutěžím převážně pro mládež a provozem dětského dopravního hřiště. 

Největším úspěchem na poli motoristických závodů je pořádání v letech 2021 a 2022 Mistrovství světa Supermoto – S1GP.

Kurzy bezpečné jízdy, které provozujeme, jsou v současnosti hlavní náplní činností na autodromu. Počet absolventů do konce roku 2022 je více než 51 tis. řidičů, což svědčí o tom, že klub i provozovatel mají nemalý zájem na tom, aby prevencí i praktickou jízdou pomohli snížit vysoký počet nehod a úrazů, ke kterým na našich silnicích dochází.

AUTOKLUB KAROSA, klub v AČR

Složení výboru:

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Předsedajiri.cap@autodromvmyto.cz+420 604 341 894

Bc. Jan Dušek

1. místopředsedajan.dusek@autodromvmyto.cz+420 732 938 019

Ing. Veronika Truhlářová

2. místopředsedaveronika.truhlarova@autodromvmyto.cz+420 731 215 223

Členové:

Bohuslav Fencl

Čestný předsedabohuslav.fencl@seznam.cz+420 602 701 303

Milan Doskočil

Zástupce vedoucího autodromumilan.doskocil@autodromvmyto.cz+420 736 547 248

Pavel Budina

Vedoucí polygonupolygon@autodromvmyto.cz+420 736 547 234

Petr Dušek

Vedoucí autodromuautoklub@autodromvmyto.cz+ 420 777 111 605

Vladimír Zajíček

Zdeněk Horáček

Revizní komise:

Ing. Jindřich Svatoš

Ing. Petr Fencl

Jiří Benda