Dětské dopravní hřiště a dopravní výchova

Dny pro veřejnost pod dohledem lektora

V měsících (červen – září) bude každou středu od 15:00 do 18:00 otevřeno dětské dopravní hřiště pod vedením zkušeného lektora dopravní výchovy, který děti naučí pravidla silničního provozu.

Přístup je pro veřejnost zdarma.  

Doporučujeme dorazit na vlastních kolech, koloběžkách atd. vč. ochranných pomůcek. Případně bude možné si v areálu určité množství kol a koloběžek vypůjčit.

Img_0904

Provoz na dětském dopravním hřišti

Vstupem do areálu se každá osoba stává účastníkem dobrovolného smluvního vztahu a podrobuje se respektovat pokyny pořadatele a ustanovení „Provozní řád„.

Vzhledem k provozu v těsné blízkosti závodní dráhy je vstup na dětské dopravní hřiště povolen pouze ve dny, kdy je závodní trať mimo provoz a to pouze pro návštěvníky starší 15 let. Děti mladší 15 let výhradně v doprovodu rodičů. Cedule o provozu trati se nachází vpravo od vstupní brány. Pokud je sklopená, trať není v provozu a je možné dětské dopravní hřiště navštívit.

Letní provoz: od 1. 4. Do 31. 10. V případě přítomnosti obsluhy autodromu – otevřená branka a sklopená tabule provozu okruhu.

V ostatních termínech: od 1. 11. Do 31. 3.- uzavřen.

Mimo dětské dopravní hřiště a Skatepark platí v celém areálu přísný zákaz jízdy na skateboardu, kolečkových bruslích a jízdních kolech!

Pokud budeme mít zavřeno, nebo se k nám nedostanete, máme pro Vás alternativu ve formě 3D prohlídky dětského dopravního hřiště. ZDE si můžete celý areál projít, naleznete výklad k jednotlivým značkám, situace jsou doplněny videem a můžete si procvičit dopravní značky.

20230626_090510Img_0897

Dopravní výchova

Téměř všechny programy Autoklubu Karosa prolíná základní záměr – zvyšování prevence a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Vedle výchovy mladých motoristických sportovců a účastníků kurzů bezpečné jízdy je nedílnou součástí této aktivity také dopravní výchova nejmladších cyklistů. Této nejzranitelnější a nejméně zkušené generaci budoucích motoristů vyrážející počátkem prázdnin na své první jízdy po okolí není stále věnována odpovídající pozornost tak, jak je tomu zvykem v okolních motoristicky vyspělých zemích.

Děti si zde mohou v reálném prostředí křižovatek s fungující světelnou signalizací osvojit základní návyky pro jízdu a chování v městském provozu. Pro hromadnou výuku je k dispozici dostatečný počet jízdních kol a šlapacích autíček. Program na dopravním hřišti lze rozšířit o plochu s překážkami pro nácvik nebo soutěž v jízdě zručnosti.

V rámci celostátního programu škol je pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ prováděna systematická dopravní výuka, která obsahuje základní rozsah znalostí pro chodce a cyklisty v tomto věku. Dle dohodnutého harmonogramu je teoretická část výuky prováděna přímo na ZŠ a praktická na DDH. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý žák Průkaz cyklisty.

Pro jednotlivé návštěvy rodičů s dětmi je hřiště přístupné denně po celou dobu provozu a v případě plánovaných hromadných návštěv z okolních škol, klubů nebo sdružení, je nutné domluvit termín provozovateli.

Rezervace termínů, teoretická i praktická výuka

Mgr. Gabriela Chalupníková

Lektorka dopravní výchovydopravnivychova@autodromvmyto.cz+420 724 515 665

Milan Doskočil

Zástupce vedoucího autodromumilan.doskocil@autodromvmyto.cz+420 736 547 248

Mapa areálu

Zde bude globálně vložena mapa