Dopravní výchova

Dopravní výchova

Téměř všechny programy Autoklubu Karosa prolíná základní záměr – zvyšování prevence a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Vedle výchovy mladých motoristických sportovců a účastníků kurzů bezpečné jízdy je nedílnou součástí této aktivity také dopravní výchova nejmladších cyklistů. Této nejzranitelnější a nejméně zkušené generaci budoucích motoristů vyrážející počátkem prázdnin na své první jízdy po okolí není stále věnována odpovídající pozornost tak, jak je tomu zvykem v okolních motoristicky vyspělých zemích.

Děti si zde mohou v reálném prostředí křižovatek s fungující světelnou signalizací osvojit základní návyky pro jízdu a chování v městském provozu. Pro hromadnou výuku je k dispozici dostatečný počet jízdních kol a šlapacích autíček. Program na dopravním hřišti lze rozšířit o plochu s překážkami pro nácvik nebo soutěž v jízdě zručnosti.

V rámci celostátního programu škol je pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ prováděna systematická dopravní výuka, která obsahuje základní rozsah znalostí pro chodce a cyklisty v tomto věku. Dle dohodnutého harmonogramu je teoretická část výuky prováděna přímo na ZŠ a praktická na DDH. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží každý žák Průkaz cyklisty.

Pro jednotlivé návštěvy rodičů s dětmi je hřiště přístupné denně po celou dobu provozu a v případě plánovaných hromadných návštěv z okolních škol, klubů nebo sdružení, je nutné domluvit termín provozovateli.

Dopravní výchova

  • Výuka dopravní výchovy pro ZŠ: rezervace termínů a teoretická i praktická výuka: Jaromír Krumey, tel.: +420 608 950 925, e-mail: dopravnivychova@autodromvmyto.cz

Případné informace pro návštěvníky:

Vedoucí autodromu

Ke stažení: