Jedu s dobou

Jedu s dobou

Bezplatný vzdělávací program pro seniory v centrech bezpečné jízdy po celé ČR

Tento program je určen široké aktivní motoristické veřejnosti seniorského věku – přesněji 65+. Jeho hlavním cílem je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů. Rozšíření jejich informovanosti z oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým ověřením dalších řidičských návyků s vlastním vozidlem. Řidiči poznají svůj vůz s novými technologiemi, které pomáhají řidiči v oblasti prevence vzniku dopravní nehody.

Praktická část vzdělávání je zaměřena na správné zásady krizového brzdění na různém povrchu vozovky, řešení smyku, manévrování s vozidlem za různých okolností, vnímání rizika mrtvých úhlů z vozidla, rozpoznávání bezpečné vzdálenost při souběžné jízdě a poskytování první pomoci.

Tento první ročník realizuje Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Vzdělávací program je celkem 6 hodinový včetně přestávek a účastník si může vybrat, zda ho začne absolvovat v dopoledních nebo odpoledních hodinách.

Výše uvedený program, lze absolvovat celkem v 8 centrech bezpečné jízdy po celé ČR, jimž je Autodrom Vysoké Mýto členem a lze zde výcvik absolvovat.

Pokud máte chuť jet s dobou registrujte se na Registrace

Podrobnější informace naleznete na www.jedusdobou.cz

 

Termíny konání:

  • 21. 4. 2018 od 8:00 hodin
  • 21. 4. 2018 od 14:00 hodin
  • 20. 5. 2018 od 8:00 hodin
  • 20. 5. 2018 od 14:00 hodin

 

Užitečné dotazy: