Kurzy bezpečné jízdy

Výcvik v „Kurzech bezpečné jízdy“ učí, jak řešit krizovou situaci, do které jsem se již dostal!

Vyzkoušejte si, jak se Vaše vozidlo chová v extrémních situacích, jak správně reagovat a jak se chovat v krizových situacích.

V Kurzech bezpečné jízdy se naučíte jak řešit krizové situace, do kterých se můžete v běžném provozu často dostat, ale také jak těmto situacím lze předcházet. Vyzkoušíte si jak se Vaše vozidlo chová v extrémních situacích a jak je zároveň v takových případech  nutné správně reagovat. Získáte potřebné návyky a zkušenosti pro bezpečné ovládání Vašeho vozidla při každodenním běžném provozu na silnicích.

Kurzy se skládají z teoretické části a praktického výcviku jízdy na speciálních kluzných plochách, nezávisle na počasí a ročním období.

Kurzy jsou zaměřeny k osvojení návyků pro řešení krizových situací i způsobu bezpečné jízdy, podle druhu dopravního prostředku, zaměření a potřeb jeho využití.

Kontakt na provozovatele:

DEKRA CZ a.s
středisko Akademie dopravního vzdělávání - oddělení výcvikových center
Türkova 1001/9, 149 00 Praha 4

Provozovna:

DEKRA CZ a.s , Dráby 45/IV, 566 01 Vysoké Mýto
Tel.: +420 465 422 230
Email: skolasmyku@dekra.cz
www.skolasmyku.cz